Priser

MaxTeam AS er en offentlig godkjent bedrift. Vi følger arbeidsmiljøloven samt bransjens egen standard i alle aspekter av vårt arbeid. Dette gjelder ansettelser, arbeidskontrakter, godkjennelser og bruk av utstyr. Vi er motstander av sosial dumping og utnyttelse av arbeidskraft. Vi tar ansvar og sier nei til uklare arbeidskontrakter.

Vi tilbyr konkurransedyktige priser i et tøft marked. Vi har årelang erfaring i bransjen og har opparbeidet oss gode kontakter i alle ledd, som igjen gir oss markedets beste tilbud og priser. Dette gir oss og kunden trygghet og sikkerhet i at arbeidet utføres og godkjennes til den beste prisen.