Vår visjon

Vår visjon er å være den foretrukne totaltilbyder i byggebransjen. Vi utfører vår jobb med entusiasme og glede fordi vi oppriktig liker det vi holder på med.

Sikkerhet, helse og miljø

MaxTeam AS setter høye krav til både arbeidsmetoder, utstyr og utførelse. Vi setter de ansattes hverdag og trivsel på jobb som første prioritet. Sikkerhet, helse og miljø er bærebjelkene i vår bedrift.

Punktlige, pålitelige og fleksible

Våre kunder skal oppleve oss som punktlige, pålitelige og fleksible. Det betyr at vi innretter oss etter kundens behov og strekker oss langt for å finne løsninger som tilfredsstiller både kundens krav, såvel som lommeboka.

Teknologi og kunnskap

Vi  utvikler oss stadig med ny teknologi og kunnskap. Vi følger nøye med i markedet og skaffer oss kunnskap om de beste produktene og løsningene som finnes, for at kunden skal få det beste resultatet.